SENAT STAIMAS WONOGIRI

Nama DokumenDokumen
SK Senat AkademikKlik disini

Senat STAIMAS merupakan badan normatif dan perwakilan di Sekolah Tinggi. Senat STAIMAS mempunyai tugas pokok :

1. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan sekolah tinggi.Tugas ini telah dilaksanakan oleh Senat dalam bentuk pembahasan dan pembentukan sampai terbentuknya Statuta, Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Operasional (RENOP).
2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademik. Tugas ini sudah dilakukan oleh Senat dalam bentuk Pembahasan dan pembentukan sampai terbitnya Peraturan Sekolah Tinggi ataupun Keputusan Ketua yang terkait dengan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademik.
3. Bersama Ketua merumuskan norma penyelenggaraan sekolah tinggi.
4. Menilai pertanggungjawaban pimpinan Sekolah Tinggi atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
5. Memberikan pertimbangan kepada Badan Penyelenggara berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua.
6. Memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang tentang kenaikan jabatan akademik dosen di atas Lektor.
7. Tugas ini telah dilakukan oleh Senat dalam bentuk memberikan berita acara pertimbangan Senat Sekolah Tinggi untuk menduduki jabatan Lektor Kepala ke atas dari dosen yang mengusulkan kenaikan pangkat ke Lektor Kepala ke atas.
8. Menegakkan norma-norma yang berlaku di Sekolah Tinggi. Tugas ini telah dilakukan oleh Senat dalam bentuk memberikan pertimbangan atas pelanggaran norma beserta sanksinya bagi civitas akademika yang telah melanggar peraturan.
9. Senat dapat melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Sekolah Tinggi.